EREGLİ CEYİZ 1

EREGLİ CEYİZ 1
İLK ÇEYİZ BLOGUM

AŞI OLMAYIN! ÇÜNKÜ...

02:36 Posted In Edit This 15 Comments »
Aşıya Hayır Teşekkürler!
Hayata çok şey alınmakta, sorulmadan neden, niçin, bunun arkasında ne olduğunu düşünmeden Medaya, ilm çevreleri, politikacılar, okullar ve üniversitelerden gelen çok çeşitli bilim adamları ve saysız uzmanlar insanları yanılğıya sürüklüyorlar.Burada yapılanların, maksatlı yapıldığını ideaetmek yanlış olur Bugün en geçerli olan ve herkesin örenek aldığı ve inandığı bir durumdur, evet geçekten ilmi gerçeklere dayanmadığı halde...

Aşılar etkisizdir
Genel bir fikir yayagın olarak insanların kafasına yerleşmiştir ki Aşı insanı hastalıkklara karşı koruyan ve sağlıklı yaşamamızı sağlıyan bir nimettir diye inanmaktadır. İlaç firmaları, doktorların çoğu ve başka bilim dalalarında ilgi duyan çevreler büyük bir başarı bunu iddea etmektedirler Fakat yakından bakınca gerçekler görülmektedir ki AŞI’nın hiçbir şekilde hastalıklara karşı korumamaktadır, aksine bizleri hasta yapmakatadır Tarihi olarak bakacak olursak AŞI otadoks tıbbın bulduğu en büyük YANILĞI’dır Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan sayısız araştırmalar ve belgeler bize bu gerçeği göstermektedir Ortadoks Tıp tarafından 200 yıldır aşı yapılmaktadır, fakat Aşının etkisini belgeleyen herhangi bir araştırma şimdiye kadar görülmemiştir Bir çok Ebeveyn (Batı Avrupa’da) bildirmektedir ki Çocukarını hastalığa karşı aşı yaptırmalarına rağmen, AŞI’nın çocuklarının hastalığı daha ağır geçirdiklerini söylemektedirler

Sorumluluğu Siz taşıyorsunu, doktorunuz değil
Doktorların çoğu özeliklede çocuk doktorları düzenli olarak ve beli bir plan dahilinde AŞI yapmaktadırlar Eğer Ebevey aoarak AŞI’ya karşı olduğunuzu söylerdeniz, çocuğunuz hastalanırsa bunun sorumluluğu size aittir diyerek sizi uyarırlar ve Aşı’nın etkisinde bahsederek bunu bir gerçek olduğunu söylerler Fakat Aşı ile çocuğunuzun sağlığı ağır tahribata ugrayabilir Tehkike: Çocuğunuzu aşı yaptırarak hastalıktan korunmaktan çok aşı olarak daha ağır hastalığa yakalanama riski daha büyüktür Hemde aşı ile daha kat be kat ağır hastalığa yakalanama vede aşının yan etkilerinden dolayı daha ağır hastalıklara yakalanaması mümkündür Çocuğunuzun sorumluluğu size aittir, doktotunuza değil Ilaç Endüstriside diğer endüstri dalları gibi başarıdan başarıya koşmak ister Aşı ile bazı firmalar çok ama çok para kazanmaktadırlarBu firmalar akla hayale gelmedik masallarla ispat edilmemiş hayali iddealarla, aşı olunmadığında çocuklarınızın çok tehlikeli hastalıklar yaşayacağı öne sürülürek insanlar baskı altına alınır Her insan hergün sayısı mikropla temas halinde olur ve bunların çoğuna karşı aşı yapılmış değildir Buna rağmen çocuklar sürekli söylendiği gibi hastalanmamaktadır Biz kendi bağışıklık sistemimize güvenmeliyiz Bu nedenle çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeniz gerekir, buda sağlıklı beslenme ve doğal ilaçlarla mümkündür

İspatlanmamış Aşı teorileri:
Düşünün, biri aşının etkilerini ispatlamış mı? Evet var mı ispatı? Aşı üzerine verilen sayılar ve iddealar tamamen hayal ürünüdür Her AŞI bağışıklı sistemine yapılan bir SALDIRIDIR Aşi özeliklede bebeklerin bağışıklık sisteminde büyük bir şok etkisi yapar Bu nedenle aşı bulaşıcı hastalıklara (enfeksiyon) aşırı yakalanma, allerji, gelişim zafiyeti, otoimmün hastalığı (bağışıklı hastalığı ), beyin tahribatı ve sayısız diğer hastalıklara sbep olur Hastalıklar immün sistemine etki yapar ve ne kadar aşı yapılmışsa tahribatta o kadar büyük olur İmmünoloji: Mikroplar ve savunma sistemi üzerine araştırma yapan ilimdalı olup, henüz birçok sorunun cevapı açıktadır, yani bilinmeyen çok şey var Antijen ve Antikor teorileri ne kadar doğrumu aceba? Açıkca bir çok teori söylendiği ve iddea edildiği gibi doğru değildir Dr Kalmar bu konuda çöyle yazıyor: ’’Antikor göründüğü kadar gezinen antijenleri (mikropları ) temizlemektedir İmmün sisteminde dinamaik olarak iki görev görür’’ Dr med J Lo----r diyorki: ’’Şu gerçektirki, Antikor sadece bu enfeksiyonun bir defa olduğunu bildirir Koruyucu güç olarak başka güçler devreye girer’’ Roitt, Brostoff ve Male yazdıkları İmmünolpjinin kulanımı ve Temeleri „Grundlagen und Anwendung der Immunologie“ isimli kitapta ’’Aşının gelişimi ve kulanımı Vücudun savunma sisteminin ve etki şeklinin bilinmemesi nedeniyle, aşı’dan medet umulmuştur ’’ Biz Ebeveynler’de alarım çanları çalmalıdır, şayet işin ciddiyetini anladıysa, çocuklarımız hiç bir faydası olmayan bu aşı ile tedavi metolarından kurtulmalıyız

Aşı genteknolojik olarak gelecek nesilleri tehlikeye atmaktadır
Çok yakınlardan beri AŞI’nın genetik olarak yapısı bozulmuş organizmalardan yapıldığı ve çok faydalı oluğu propogandası yapılmaktadır Kendimizi şeytanın ellerine bırakmayalım!!! Dr rernat Stefan Lanka bu konuda diyorki: Genetik olarak üretildiği iddea edilen aşı ve organizmanın tabiatta bulunmadığı bu nedenlede tabiatta bulunan miktopların bu aşı karşısında yok olacağı iddea edilmektedir Aktif halae getirilen irsi madde aşı ile deri üzerinden veya genetik olarak bozulmuş besin yolu ile hücrelere çekirdeğine ulaşması ve burda depolanaması düşünülmeketedir Bu sanıldığı gibi olmamakta ve AŞI kromosomu bozmakatdır Evet sanıldığı gibi genteknik olarak hazırlanan aşı hücre çekirdeğine gitmemekte aksine sperma veya yumurta hücrelerine giderek orada depolanmaktadır ve burada depolanan aşı çocukların özürlü doğmasına sebep olmaktadır Genteknik olarak hazırlanan aşı yumurta ve spermaya bulaşır ve bu bu şahısların çocukları özürlü doğabilir Ilaç Firmalarının istediği olursa ileride sadece planlı olarak genetik AŞI üretilecek ve çocuklara karşı kulanılacaktır

Toksik Aşı katkımaddeleri:
Normalde her ilaçın birleşimdeki maddenin ne olduğuna dair bir kulanım belgesi bulunur, ama aşı yapılırken bu aşını birleşiminde ne olduğunu doktor hariç kimse bilmemekte ve böyle bir belge veya kagıt parçası bulunmamaktadır ve Anne ve babanın bu konuda bilgisi olmamaktadır Günümüzde bu aşının bir çok hastalığa: Derikabarcıkları, Beyin zarı iltihapalanması, kanın yapısının bozulması, sinir iltihapalanması vb rahatsızlıklara sebep olur Birleşiminde: aliminyumlu birleşikler, aliminyumhidroksid, antibiyotikler, öldürülmüş veya zayıflatılmış uyarıcılar (mikroplar), yapısı bozulmuş proteinlar, ve formikaldehid gibi zehirli maddeler içerir Mobilya yapımcıların formaldehid kulanmaları yasaktır, çünkü Kanserojen etkilere sahip olduğu bilinmektedir Evet bu çok tehlikeli, kanserojen madde Formaldhid aşının içinde bulunmakta ve direkt çocuklara vurulmaktadır Bunun yanında hemen hemen bütün aşı maddelerinin içinde Thiomersal bulunur Thiomersal bir civa birleşiğidir ve vücuttan atılması çok çok zordur ve 10 larca yıl vücutta kalabilir Thiomersal çocuklarda konsentrasyon problemi, öğrenme zarluğu, konuşma problemi, mantık oluşturmada yetersizlik, büyük huzursuzluk, ve daha bir çok probleme sebep olur Aliminyumhidroksid birçok aşının içinde katkı maddesi olarak bulunur Berlin’den Prof Dr H Spiess, Aşının birleşimindeki katkı maddeleri o kadar koplex ve karmaşıktır vede bunların çoğunun özelikleride araştırmamıştır ve bilinmemektedi Buna rağmen çocuklarımızı deney tavşanı olarak kulandıralım mı? Bütün bu katkı maddeleri kanserojen, allerjik, nabız düşürücü, mide ve bağırsakları bozucu, ve daha birçok yanetkileri vardır Dr J f Graetz keni homeopatik Muayene hanesine aşının yantesirleri nedeniyle hastalanan insanları tedavietmiş ve hemen hepisinde az veya çok Beyin tahribatı olduğunu tesbitetmiştir

Aşı maddeleri kesinlikle enfeksiyonun özeliklerine benzer değildir Her aşı maddesinin içinde çok çeşitli maddeler içerir ve doğal olarak hiçbir şekilde görülmesi mümkün değildir Bütün Ülkelerin sağlık bakanlarının ellerindeki sayılardan bilinmektedir Günümüzde yapılan aşıların çoğu gereksizdir, çünkü bu bulaşıcı hastalıkların çoğu görülmemektedir

Biyolojik Felaket:
Dr J F Graetz’in yazdığı aşı gereklimi (Sind Impfungen sinnvol?) adlı kitabında şöyle diyor:’’ Yıllarca yaptığımız tecrübe ve deneyimler sonucunda görülmektedirki insanlar sürekli ve sürekli nesilden nesile daha çok hastalanmaktadırlar Düşünün bugün çocukların çoğunda nörodermatit, spastik (kramplı bronşit, astım, bahar nezlesi, hayvan allerjisi, sürekli orta kulaka iltihaplanması, legasthenik (öğrenme, okuma ve yazam zorluğu), hiperaktifitet (aşırı taşkınlık hareketlilik), agresivitet (aşırı saldırgan olanma), tehditkar veya bedenen veyahutta ruhen özürlü olmaktadırlar Sonraları yani erğinlik çağında ise adet anormalikleri, adet öncesi ağrı ve sancılar, yumurtalık iltihapalanması, cinsel organda mantar, yumurtalık kordonunda dölenme, düşük yapama veya erken doğum gibi haller oldukca sık görülmektedir Bütün bunlar daha önceki nesillerde çok nadir görülürken şimdi normal olmuştur Bu aşılamaya devam ettiği sürece daha çok rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır ve hatta kısırlılık batı ülkelerinde çok hızlı şekilde yayılmakta vede yüzlerce sperma bankası bu ülkelerde bulunmaktadır Şuna şahit olunki artık bir insanın problemi değildir bunlar Bu bütün insanlığı hatta dünyayı ilgilendirmektedir ve yakında bütün insanlık bu felaketin zarrını görecek ve görmektedirde, şayet çok değerli sağlığımızın değerini bilemezsek

Tam Olarak Düşünün
Kararinizi verin, çocuğunuzu aşılatmak istiyormusunuz, istemiyormusunuz, her aşı için geniş bilgi toplayın ve öğrenin içinde ne var ne yok Çocuğunuzun sağlığı için zaman ayırın Gerktiğinde aşı sonrada yapılabilir hemen karar vermeyin sonra neler olabileceğini düşünün Sadece siz Ebevey olarak çocuğunuzun aşı olup olmaması konusunda karar verebilirsiniz Sizin kararınızı kimse değiştiremez Dr med G Buchwald 40 yılı aşkın araştırması sonunda aşının bir faydası olmadığını ama çok zararının olduğunu tesbitetmiştir O şöyle demiştir: Aşı korumaz, Aşı yardım etmez, Aşı tahrip ederBurada Aşının zararlarını saymaya kalksa bitiremeyiz Bu nedenle konu hakkında bilgi sahip olmak isteyenlere link vereceğiz isteyenler bu linklere bakabilir

Aşı Tahribatı: Eğer tedavi hasta yapıyorsa:
Aşı nedeniyle nerede ne kadar insanın öldüğü ve ve ağır hastalandığı en geniş şekilde bu sitede bulunabilir, fakat site almancadır Amarikada sadece 1918 yılında 100000000 insanın 6 katmanlı aşı yüzünden öldüğü süşünülürse gerçek daha iyi anlaşılır

Birçok bulaşicı hastalık (enfeksiyon) artık Almanyada görülmemektedir Türkiye içinde aynı durum geçerlidir Buna rağmen Ebeveyinler soruyor, o halde neden çocukları aşı yaptırıyoruz Korkunç iddea: Hastalığın ortaya çıkma ihtimali olmamasına rağmen, neden birçok tahribata neden olan aşı yapılmaktadır Ve gerçektende Aşının her zaman zararı vardır Genelikle rahatsızlıklar geçicidir Faakt bazı çocuklarda ağır rahatsızlıklar neden olurken ve hatta bazılarında kalıcı tahribata neden olmaktadır Örenğin ben 40 yıl önce aşı olmama rağmen Gökçek İksirini kulanmaya başladıktan sonra Aşı yapılan yerde ve çervresinde yaralar oluştu, hatta sol koltuk altında çıbana benzer kızarıklıklar görüldü vehatta ta sırtımda bu dobur dobur kızarıklıklar görüldü Ailem doktora git görün bu nedir dedi Doktorum bile şaşırdı kan testi allerji testi vs testler yapalım dedi Ama aşı yapılan yerde yara oluşması ve çevresinde çıban gibi dobur dobur kızarıklıklar görülmesi Aşıdan kalan bir kalıntıdır

Zararsız Aşı reaksiyonları:
Aşı maddesinin bağışıklık sistemini uyardığı iddea edilmektedir Aşı yapılan noktada kızarıklık, şişme ve hatta düğüm gibi kist oluşabilir Ayrıca genel hastalık belirtileriinden ateş, eklem ağrısı görülebilir Hassas çocuklarda ateş ve ateşli nöbetler dahi görülebilir Her 30 çocuktan birinde bu tür rahatsızlıklar görülebilir

Aşıda yaşayan mikrop varsa:
Aşı maddesinde canlı ve aktif uyarıcı (virüs) varsa, bu aşı yapılanın immün sistemini (bağışıklık sistemi) zayıflatır ve hatta Aşı hastalığına sebep olabilir Yani b uşu demektirki, kotunmak istenilen hastalık ortaya çıkabilir Aşı hastalıkları genelikle hafif olarak görülürler Bunedenle Verem (tbc) aşısı yapılan çocuklardan 20 si vereme yakalanmış ve bu nedenle verem aşısı Almanyada 1998’den beri uygulamadan Aşı Komisyonu tarafından kaldırılmıştır, çünkü faydadan çok zararının olduğu görülmüştür Aynı şekilde polio-aşısı’da (çocuk felçi-aşısı ) tarihe karşmıştır, çünkü zararı görülmüştür Bunedenlede yeni aşıda canlı, aktif uyarıcı (virüs) bulunmamaktadır

Aşı Tahribatı-Büyük Kaza Alğılaması
Aşının nadiren çok ağır yantesirleri görülebilir ve bu yantesir çocukta ömür boyu iyileşmiyecek kalıçı tahribatta sebep olur Bunedenle ebeveyinlerin çoğu Almanyada aşının bu yantesirlerinden dolayı çocuklarını aşı yaptırmamaktdırlar Aşı tahribatlarının başında: Sara nöbetleri, Felç, Kanın yapısını bozma, ağır allerjik reaksiyonlar ve kişilik değişimleri görülebilir Almanyada 2001 yılında yapılan 20 milyon aşıdan 321 ağır koplike durumlar bildirilmiştir, bunlardan 3’de birinin aşı ile bağlantılı olduğu tesbitedilmiştir

Karanlıkta kalan sayılar:
Aşının yantesirleri çok az görünmektedir Çünkü aşının yapacağı tahribat hemen aşıdan sonra ortaya çıkmnaz Çünkü uyarıcı (virüs) çok zayıfır Bunedenle aşının sebep olacağı hastalık yıllar sonra hatta 20-30 ve hatta 40-50 yıl sonra ortaya çıkabilir Bu nedenlede doktorların rahatsızlıklar sbebi hakkında fikir yürütmeleri mümkün değildir Doktorların aşını sebep olduğu tahribatı bildirmeleri çok karmaşı ve zaman alıcı formuler gerektirdiğinden vede sebebibin aşı olduğu konusundaki şüphelerinden dolayı çok nadir bildirim yapılmaktadır Almanyada 2001’den beri doktorların aşının yantesirlerini bildirme zorunlulukları vardır

Sadece yan tesir üzerine oldukca çok bildirim yetkililere ulaşırsa o zaman, bu aşının şu tür zararları vardır diye uyarıda bulunurlar Bundan dolayı aşını sebep olduğu rahatsızlıklar geç ve çok geç ortaya çıkar ve bundan dolayıda tam olarak bilgi sahibi olmak mümkün değildir Örneğin kenenin sebep olduğu beyinzarı iltihaplanmasına (FMSE) karşı aşı yapılması uzun süre tavsiye edildi, çünkü aşının yantesirinin olmadığı uzun araştırmalar sonucu belğelendi dendi Bunun üzerine bu aşının yıllar sonra aşırı ateşlenmeye sebep olduğu anlaşıldı ve aşı yasaklandı Aşının zararlarını çekenler çektikleri ile kaldı ve kalıyorlar yaşadıkları sürecede kalacaklar Almanyada bunun üzerine yeni aşı türü üretildi, fakat bu aşının yantesiri henüz keşfedilmedi

Panik yapıcılar:
Aşı karşıtları ve taraftarları arasında tartışmalar sürüp gitmektedir Aşının yapılmasını isteyenler kaşı olanalara panik yaptıklarını ideaetmektedirler Bu konuda yüzlerce pro ve kontra görüşler, düşünceler, yazılmış kitaplar ve internet sayfaları mevcuttur Bu nedenle yıllar süren araştırmaların yapılması gerekir, bu ise çok büyük mali kaynak demektir

Örnek: Akut allerji katkı maddeleri nedeniyle:
Aşı yapılan çocukların bazılarında tavukproteinı ve civaya karşı allerjik oldukarı bilinmektedir, fakat çok az görülür

Aşının ileride allerjiye sebep olabileceği tartışılmaktdır,
Bana göre doğrudur, neden denecek olursa Almanyada 25-30 milyon insan baharnezlesi ve besin allerjisinden muzdaripken bu Türkiyede oldukca azdır Almanya başta olmak üzere batı Avrupa ülkelerinde oldukca sık allerji görülürken, düne kadar DDR olarak bildiğimiz doğu Almanyada allerji olanların oranı oldukca düşüktür

A-) Aşının bilinen tahribatları:
Aşının içerdiği tavukproteini ve civaya karşı aşırı duyarlılık gösterme(allerji), Bağışıklık sistemi ateşli kramplarla kendini belieder
Diphterie-Tetanus: Guillain-Barré-Sendromu (GBS: Çevre (perifer) sinir sisteminde tahribat)
Tetanus: GBS
Kızamık-Kabakulak-Kızılcık: kandaki alyuvarların sayısını düşürür
Kızamık: Ağır beyin iltihapalanması, immün zafiyeti
Kızılcık: Akut Artrit
Kabakulak: Beyinzarı iltihapalanması (menejit)
Pertusis: Akut Menejit, bazen kalıcı tahribata sebep olabilir
Sarı Huma: Beyin iltihapalanması
Polio (Çocuk felci)- Aşısı: bu aşının eski eskiden ağıdan alınanı immün zafiyetine neden olabiliyordu, yenisi hakkında bilgi sahibi değiliz
Verem: Verem aşısı nadiren verem sebep olamaktadır
Grip aşısı: (GBS: Çevre (perifer) sinir sisteminde tahribat)
FSME: (GBS: Çevre (perifer) sinir sisteminde tahribat)

B-) Hastaliklarla bağlantıları kesinleşmemiş olabilecek ihtimaller:
Tetanus: Kramplı rahatsızlıklar, Eklem iltihaplanması, Deri iltihapalanması
Haemophilus influenza: Gripe benzer rahatsızlıklar, beyin ve gırtlak iltihaplanması, GBS, Omurilik iltihapalanması, Trobosit sayısında azalma bu nedenle kanın pıhtılaşmasında problem
Kızamık: Beyin iltihaplanması, MS, GBS, Sinir ilat,ihapalanması
Boğmaca: GBS, Perifer sisnir sisteminde tahribat
Kızılcık: Sinirlerde tahribat, kronik Artrit, Kramplı rahatsızlıklar

C-) İspat edilmemiş idealar:
Çeşitli Aşıların ani çocuk ölümlerine sebep olduğu
Tetanus: Beyin iltihapalanması
Hepatit B: Multiple Skleroz (MS)
Kızamık: Kalin bağırsak iltihapalanması, Beyin iltihapalanması
Kabakulak: Şeker hastalığı, Kramplı hastalıklar, Sinirsel hastalıklar

Aşı Tahribatı milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilir:
Aşının tehlikeleri üzerine 15 yıl önce arkadaşım bana bir kitap verdiğinde, bu kadarıda fazla diye itibar edip okumamıştım Gökçek İksirini kulanmaya başladıktan sonra sol dirseğimin üstünde altında çevresinde ve koltukaltındaki bezelerde vede sırtımda çıban gibi kırmızmısı kızarıklıklar oluştu Doktoruma gittiğimde Virüsler dışarı vurmuştur dedi

Neden 40 yıl önce yapılan aşı yerinin çevresinde bu tür problemler oluyor diye şaşırdım Ve araştırmalar yaptım, ADB başta olmak üzere Amarika kıtasında çıkan İspanya Gribine karşı 1918 yılında 6 katmanlı aşı yapıldığını ve takriben 100 milyon insanın Gripten değilde 6 çeşit aşının bir birine karştırlması ile yapılan aşıdan öldükleri tesbitedilmiştir

ABD'nin bu yeni bir oyunu değildir, 18 ve 19 yüzyılda yıllarca kızılderilileri yok etmek için bu insanlara karşı biyolojik savaş uyguladıkları bilinmektedir ve bugün ABD'de müzelik denebilecek sayıda kızılderili kalmıştır Ordaki insanlar size iyilik yapıyoruz diye önceden mikrop bulaştırdıkları bataniyeleri ve tekstil ürünlerini bu insanlara vererek, bu insanları yavaş yavaş yok etmişlerdir

O zaman ortaya çıkan İspanya Gribine benzer, salgın hastalık yani kuş gribi Çinde görülmüş ve milyonlarca kanatlı hayvan ölmüştür Bu SARS virüsünün ABD'nin CIA laboraturlarında geliştirldiği sonradan Çin Hükümeti tarafından tesbitedilmiştir

Yine Türkiyenin aynı anda bir çok yöresinde aynı anda görülen Kuş gribininde genetik yapısı değiştirilen virüslerin sebep olduğu tahminedilmektedir Bununda ABD'nin İran'a saldırı planına karşı çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerini susturmak için yapıldığı tahminedilmektedir Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan Biyolojik-Savaş aracı olarak kulanılan virüsler ABD ve Rusyada bulunmaktadır

15 yorum:

ÖRGÜÇANTAM dedi ki...

bu konu herzaman beni tedirgin etmiştir. yazdıklarına katılıyorum.
ama maalesef şimdi dr.lar ailelere öyle şeyler söylüorlarki duyulan her aşı türünü genç anne babalar anında yaptırıyor.
ve gitgide sağlıksız bir nesil yetişiyor.
ülkelerin açık savaşla yapamayacaklarını biyolojik savaşlarla alt edeceği bilinen bir gerçektir doğanın dengesini bozarak bakalım başımıza daha ne dertler açacaklar.
benim kızgızlığım ülke insanını düşünmeyip çıkar amaçları yüzünden bunlara boyun eğen ülke yöneticileri.

sağol canım paylaştığın değerli bilgiler için.

eregliceyiz dedi ki...

canım ben bayadır aşılarını vurdurmuyorum doğduğundan beride bir kaşık ateş düşürücü dahi kullanmadım

leylakrengi dedi ki...

Selam arkadasim
Yazdiklarina katilmamak elde degil. Bu konuda hassas olman cok guzel. Fakat cocugun sozkonusu olunca asilarini yaptirip yaptirmama konusunu cok iyi dusunmeni ve cok cok iyi arastirmani tavsiye ederim. Kizin cok tatli maasallah, mutlu gunler dilerim.

Adsız dedi ki...

Bu hastalıklardan birine yakalanıp ileri beyin harabiyeti geçirmiş olabilir mi acaba bu bloğu yazan?Tıptaki araştırmaların istatiksel sonuçları birçok yerde yayınlanmakta ve aşıyla önlenebilir birsürü hastalık artık yeryüzünden silinmektedir.Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde en etkili yöntem aşıdır.Asıl,hastalığın kendisinin geçirilmesi "aşıların yan etkisi" adı altında sunduğu rahatsızlıklara sebep olmaktadır.Aşıların içinde o hastalığa etken olan mikroorganizmalar,zararlı etkileri azaltılarak vücuda verilmekte bünye bu mikroorganizmalara karşı antikor(savaşçı hücreler) üretmektedir.Hazırlıksız yakalanıldığında sakatlık hatta ölümle sonuçlanan hastalıkların aşıları var zaten piyasada.
Aferin!!!Her şeyin altında bir biyolojik savaş yok ideoloji yok bilmem ne ararken gelişmemiş ülke olmaya devam edeceğiz.
Bir de onay vermiş ya şu yazıya yorum yapanlar.Değerli saydığınız bilgilere bakın bakalım.Hangi alanda uzmanlığı var bu arkadaşın merak ettim.Hangi kaynağa dayandırmış bu aktardığı bilgileri? Türkçe'yi kullanamaması da ayrı bir dert.Herkesin eline verirsen klavyeyi böyle olur işte!!!

Adsız dedi ki...

hangi alanda uzmanlığı olduğunu buldum bu yazıyı yazanın.
İbrahim Gökçek.
Bir de web sitesi yapmış.Küçükken bir hastalık geçirmiş hem de.Beyin hasarı oradan kalmış olsa gerek. http://www.alternatif-tip.net/hakkimda.htm/
Bu adam hakkındaki bilgileri görüp,adamın yazdıklarına inanıp bu yazıyı kopyalayıp buraya koymak ve bunu okuyup yaptıkları çok iyi bir matahmış gibi aşısını yaptırmıyorum çocuğumun diyerek akıllılık yaptığını düşünmek,bütün dünyada uygulanan bağışıklama olayını biyolojik savaş olarak algılamak bu adamın yaptığı saçmalıktan daha da saçma.Yazık sizin çocuklarınıza.
Herkes işini yapmalı.Madem araştırıyorsunuz biraz da yabancı yayınları okuyun.Yaptığı işi yüceltip modern tıbbı kötülemek için seçilen ve önünüze sunulan yazılara inanmayacak kendi araştırmanızı kendiniz yapacaksınız o zaman.Ya da modanızla,örgünüzle,çantanızla uğraşacaksınız...

eregliceyiz dedi ki...

ADSIZ HANIM BEN KIZIMA İLAÇ KULLANMDIM HİÇ TIRNAK BATMAMIZI BŞLE DURDURDUK BU YÖNTEMLERLE BİZ TIB BİLGİLERİNE DEĞİL BUNU TÜCCARLIĞA DÖKEN ECZA FİRMALARINA KARŞIYIZ HEM SÖYLERMİSİNİZ DERDİNİZ NE SİZİN İNSAN FİKRİNİ YAZAMAZMI SÜŞÜNDÜĞÜ ONAYLADIĞI ŞEYİ..
YORUM YAPMAK ELEŞTİRMEK DEĞİL SİZİNKİ RESMEN KÜSTAHLIK AŞAĞILAMAK,MADEM BU KADAR MODERN OLDUĞUNUZU İDDİA EDİYORSUNUZ NEDEN DAHA KİBAR VE SAYGILI ELEŞTİRİ YAPMIYOR DÜŞÜNCEYE SAYGI DUYMUYORSUNUZ BURADA USLÜP HATASI VAR ODA SİZDE İNSANLAR FABRİKADA YONTULARAK DÜŞÜNCE EDİNMEZLER AYNI OLMAK ZORUNDA HİÇ DEĞİLLER.AŞI YAPTIRMIYORUM ÇÜNKÜ KIZIMIN KISIR OLMASINI İSTEMİYORUM MİLYONLARCA YILDIR İNSANLAR İNSAN GİBİ YAŞAMIŞLARDA ŞİMDİ NEDEĞİŞTİ SEVDİKLERİMİZ SON NEFESLERİNİDE İLK NEFESLERİNİDE HASTAHANEDE ALIP VERİYOR SORARIM SİZE KRİZ NEDEN HASTAHANELERİ HİÇ VURMUYOR ZAHMET EDİN Bİ DÜŞÜNÜN

Adsız dedi ki...

sizin, çeyiz malzemelerini hayrına satmadığınız gibi ilaç firmaları da yaptıkları çalışmaların patentin alıp ticaretini yapıyor.ayrıca o ilaç firmaları ve hastanelerde çalışan onca insanın da emeğinin karşılığını alması gerek.Aldığınız her hizmetin karşılığını ödediğiniz gibi,sağlığınızın da bedelini ödeyeceksiniz.Hem ekonomi profesörü oldunuz hem de tıp otoritesi oldunuz şimdi de...

Adsız dedi ki...

Pek bilmiş Adsız madem bu kadar kendinizden eminseniz neden isminizi bile yazmaktan korktunuz. Ben bir doktor çocuğuyum ve avukatım. 33 yaşında ve bir erkek cocuk annesiyim, oğluma HİÇ BİR AŞI yapılmadı. Ve bu kararı alırken sizin gibi gözümü kapatarak inanmadım her söylenene. Bir sürü psikolojisine de uymadım, okudum, araştırdım, çok ciddi goruşmeler de yaptım ve Aşının etkısiz ve üstelik zararlı olduğunu apaçık gördüm. Üstelik beni destekleyen doktoru da buldum. Sizin gibiler bilmeden sadece kulak dolgunluğuyla konuşur. Aşı yaptırmayan her ebeveyin aşı ile ilgili emin olun sizin çocuk doktorunuzdan bile daha fazla bilgiye sahiptir. Siz eleştiri yapmadan evvel biraz araştırma yapın bakalım, neler bulacaksınız (tabi yabancı diliniz varsa, çünkü Türkiyede gerçekleri söylemek tu kakadır, cehalettir. Elzem olan sürüyü takip etmektir. kara koyun olmayacaksın. İşte bu sebepten ötürü türkçede bir kaynağa ulaşmak nerdeyse imkansız. İnglizce, Almanca veya Fransızca biliyorsanız deryalar kadar kanıt dolu dokümana ulaşabilirsiniz.)Saygılarımla

Umut

Adsız dedi ki...

Sayin blog sahibi yazdiklariniz cok yanlis. Bunlari yazarak aslinda icgudusel olarak yapmis oldugunuz yanlisin farkina variyor ve insanlarin sizi desteklemesine, yaptiginizin dogru oldugunu soylemelerine ihtiyac duyuyorsunuz. Bir anne olarak cocugunuza buyuk kotuluk etmissiniz. Bilim sizin anladiginizdan daha ileridir. Lutfen cocugunuzun asilarini tamamlatin. Bu isin ilac firmalariyla ilgisi yok. Modern tip olmasaydi yas ortalamamiz hala 45 olurdu degil mi? Bu gun 90 li yaslara kadar yasayan insanlar var. Cocugunuzun omrunu kisaltmayin asilarini yaptirin. Sizin bu kararinizi hic bir doktor desteklemez desteklemisse o kisi dr degil demektir.

eregliceyiz dedi ki...

son yoruma binaen diyorum ki;sürü psikolojisi sizi düşünmemeye araştırmamaya sevketmiş yazık size...1984 lerde amerikada herkes sezeryan yapılıyordu en doğrusu bu diye şimdi ortadan kaldılmaya çalışıyorlar sezeryanı...bilim değişkendir önemli olan mantıklı ve ideal olanı belirleyebilmek .
allah sizlere akıl versin düşünesiziniz eleştirinizide bilimsel açıklamalarla yapabilesiniz diye!

Adsız dedi ki...

bende katiliyorum. Her anne kendi cocugu icin kendisi karar vermeli yapmali yada yapmamali.Ama Allah bize akil ve fikir verdi arastirmamiz icin.Asilarin neyden yapildigini cok guzel arastirin sonra bakariz ne dersiniz

Adsız dedi ki...

evet asi vucudu hastaligi kolay gecirmeye yardim edebelir ama garanti nerde,hemde su anda o kadar duyulmamis hastaliklar var nerden cikmis onlar acaba,asilar olmazsin?

Adsız dedi ki...

Yazar cok tesekkurler...

Selamlar Melek

Esasto dedi ki...

Aman Allahım! Az yukarda okuduklarıma inanamadım. Ne demek bu blogu yazan beyin hasarı geçirmiş! Siz hiç Avrupa'da Amerika'da çocuklarını aşılatmayan ailelerle karşılaşmadınız mı??? Yabancı kaynakları araştırın diyorsunuz ama anlaşılan o ki siz hiç "unvaccinated children" hakkında yazılan olumlu araştırmaları okumamışınız. "Vaccination Information Network" adlı Yeni Zelanda asıllı kuruluşu inceleyin, facebook adreslerine girerseniz orada -fotograflarıyla birlikte- çocugunu hiç aşılatmamış binlerce aile göreceksiniz. Lütfen bilim adı altında her söylenene inanmayı bırakın, en önemlisi sizin gibi düşünmeyenlere de saygı duymayı ögrenin!!!

Adsız dedi ki...

özellikle 1981 ve 1985 aşı kampanyalarında yurtdışındaki işbirlikçileriyle Türk Milletini kısırlaştırmak için Rahmetsiz Koç gibilerin Eczacıbaşıların üstüne üstlük aile planlaması çalışmalarından dolayı 1994 te ödül almış olmalarının bir anlamı yok mu. Var, bugün 30-40 lı yaşlarda olan insanların çoğunun çocuğu olmamıştır. Aşılamanın düzenli yapılamadığı doğu ve güneydoğuda nüfusumuzun arttığı görülmüştür. daha da artsın zaten gençlüğümüzle övünüyoruz övüneceğiz. ama aşı yapılıyor hastalıklardan kurtuluyoruz safsatasının da bir yana bırakın artık. çocuklarına hiç aşı yaptırmamış bir çok tanıdığım var. önce yaptığınız tüm aşıları Türkiyede üretin sonra aşı yapın. içinde ne olduğunu bilmediğiniz mikropları çocuklarımıza istemiyoruz!!!